Rada doktorského studijního oboru fyzikální chemie

Složení rady doktorského studijního oboru 1404V001 fyzikální chemie schválené Vědeckou radou PřF dne 9. října 2013

RDSO Fyzikální chemie

Další informace o doktorském studijním programu a o vypsaných tématech Ph.D. prací.