Reakční kinetika

Informace o přednášce

Tato přednáška se věnuje základním informacím o kurzu a úvodu do studia fyzikální chemie.

Obsah přednášky

Prezentace ke stažení

Debye-Huckelova teorie

Seminář z FC1

Nedílnou součástí přednášky je absolvování semináře z FC1.