Fyzikální chemie 2

Přednášející:

prof. RNDr. Libor Kvítek, CSc.

Přednášky

Seminář

Dr. Marie Zgarbová

Požadavky na zápočet ze semináře:

!!! u zápočtu je povolena pouze kalkulačka (ne mobil) a psací potřeby !!!
1. Faradayův zákon, coulometrie (30. 9. 2021) teorie příklady
2. Vodivost roztoku elektrolytu (7. 10. 2021) teorie příklady
3. Disociace a aktivita (14. 10. 2021) teorie příklady
4. Součin rozpustnosti, pH silných elektrolytů (21. 10. 2021) teorie příklady
5. pH slabých elektrolytů (4. 11. 2021) teorie příklady
Opakování I. (samostatná práce) --- příklady
6. Fázové rovnováhy I. (11. 11. 2021) teorie příklady
7. Fázové rovnováhy II. (18. 11. 2021) teorie příklady
8. Galvanický článek I. (25. 11. 2021) teorie příklady
9. Galvanický článek II. (2. 12. 2021) --- příklady
10. Opakování II. (9. 12. 2021) --- ---

Další informace

Nedílnou součásti zkoušky je získání zápočtu ze semináře.

Literatura

Peter Atkins a Julio De Paula, Fyzikální chemie, Praha 2013 (Český překlad)