Současná chemie

Kurz současné chemie, který garantuje a vede prof. Ing. Pavel Hobza, DrSc., byl zahájen v roce 2006 a v jeho rámci přednáší významní domácí i zahraniční vědci o současné chemii či vědě. V době konání přednášek je možné sledovat on-line přenos z auly. Od roku 2012 jsou k dispozici i videozáznamy.

XIV. cyklus, „Olomoucká věda v roce 2019“, 2019

XIII. cyklus, „Za hranice chemie i vědeckého poznání“, 2018

XII. cyklus, „Chemie v současné vědě“, 2017

XI. cyklus, „Čtyři velké objevy české vědy v posledním desetiletí“, 2016

X. cyklus, „České hlavy přednáší Současnou chemii“, 2015

IX. cyklus, „Chemie v lékařství II", 2014

VIII. cyklus, "Chemie v lékařství", 2013

VII. cyklus, "O původu života", 2012

VI. cyklus, "Ředitelé nových vědeckých center přednáší o současné vědě", 2011

V. cyklus, 2010

 

IV. cyklus, 2009

III. cyklus, 2008

II. cyklus, 2007

V rámci současné chemie přednášeli: