Habilitace a profesury

Habilitační a profesorské řízení z fyzikální chemie

PřF UP v Olomouci je MŠMT akreditovaným pracovištěm pro habilitační a profesorské řízení v oboru fyzikální chemie. Hlavním garantem oboru je prof. Ing. Pavel Hobza, DrSc., FRSC. Bližší informace o podmínkách habilitačních a profesorských řízení na PřF UP lze nalézt na stránkách vědecké rady PřF UP.

Seznam profesorů a docentů garantujícího pracoviště

Seznam jmenovaných profesorů fyzikální chemie PřF UP v Olomouci

Seznam probíhajících řízení ke jmenování profesorem fyzikální chemie PřF UP v Olomouci

Seznam jmenovaných docentů fyzikální chemie PřF UP v Olomouci

Seznam probíhajících řízení ke jmenování docentem fyzikální chemie PřF UP v Olomouci