Granty

Evropská výzkumná rada (ERC)

Grantová agentura ČR (GAČR)

Ministerstvo zdravotnictvé (MZČR)

Technologická agentura ČR (TAČR)

Národní program udržitelnosti (NPU)

Národní infrastruktury (MŠMT)

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Interní grantová soutěž UP (IGA UP)


Ukončené granty

Nadační fond Neuron

Grantová agentura ČR (GAČR)

Technologická agentura ČR (TAČR)

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Grantová agentura AV ČR(GAAV)

Strukturální fondy EU

Grantová soutěž UP

Výzkumné záměry, MŠMT

Granty dvoustranné spolupráce

Fond rozvoje VŠ (FRVŠ)