Výzkum

vyzkum2_2

Výzkumná práce katedry se orientuje do oblasti přípravy, charakterizace a modifikace nanomateriálů, dále na analýzu a ovlivnění povrchových vlastností, chování molekulových souborů a biomakromolekul a počítačovou chemii. Katedra se tak podílí na výzkumu v oblastech se širokým aplikačním potenciálem od molekulární elektroniky až po molekulární medicínu.

Z řady odborných výstupů katedry lze zmínit řadu příkladů, jako jsou:

  vyzkum3

O kvalitě vědecké práce svědčí řada publikací v renomovaných časopisech (např. Chemical Reviews, Journal of the American Chemical Society, Nature Chemical Biology, Advanced Materials, Advanced Functional Materials, Angewandte Chemie, Small, Journal of Physical Chemistry, Journal of Medicinal Chemistry, ACS Nano, Chemistry of Materials, Journal of Materials Chemistry, Chemistry A European Journal či Langmuir) i finanční podpora v rámci tuzemských i zahraničních grantových projektů. Pracovníci katedry jsou zapojeni do výzkumu v rámci Centra excelence (GAČR) a Centra kompetence (TAČR) i dalších národních i mezinárodních projektů. V mnoha oblastech výzkumu katedra spolupracuje nejen s řadou domácích i zahraničních pracovišť ale i s mnoha průmyslovými partnery.

Na katedře také působí řada pracovníků s mezinárodní reputací např. prof. Ing. Pavel Hobza, DrSc., FRSC, který je nositelem národního ceny Česká hlava (2008) a patří mezi 1% nejcitovanějších světových vědců, je předním světovým odborníkem na nekovalentní interakce. Dále prof. RNDr. Jiří Šponer, DrSc., který je předním světovým odborníkem v oblasti počítačových simulací RNA. K vědecké elitě v oblasti nanomateriálů patří prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D. a prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D. významně přispěl k rozvoji metod modelování komplexních molekulových systémů.

  Výzkumný program lze shrnout do následujících bodů:

Katedra je úzce provázána s Regionálním centrem pokročilých technologií a materiálů (RCPTM).

Chcete se podílet na výzkumu?

Pro středoškoláky nabízíme projekty v rámci projektu BADATEL. Pro studenty chemických a příbuzných oborů nabízíme bakalářské a diplomové práce. Pro absolventy chemických a příbuzných oborů nabízíme Ph.D. studium. Máte-li zájem posílit náš tým a podílet se na našich výzkumech, kontaktujte nás.