Zaměstnanci

Vedoucí katedry

prof. RNDr. Libor Kvítek, CSc. libor.kvitek@upol.cz

Zástupce pro studijní záležitosti a styk s veřejností

doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D. karel.berka@upol.cz

Zástupce pro vědu

doc. RNDr. Aleš Panáček, Ph.D. ales.panacek@upol.cz

Zástupce pro transfer technologií

doc. RNDr. Robert Prucek, Ph.D. robert.prucek@upol.cz

Zástupce pro investiční záležitosti

doc. RNDr. Petr Jurečka, Ph.D. petr.jurecka@upol.cz

Sekretářka katedry

Mgr. Zuzana Cuberková zuzana.cuberkova@upol.cz

Stálí zaměstnanci

Mgr. Ing. Václav Bazgier, Ph.D. vědecký pracovník 58 563 4769 vaclav.bazgier@upol.cz
doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D. docent 58 563 4769 karel.berka@upol.cz
doc. RNDr. Petr Jurečka, Ph.D. docent 58 563 4760 petr.jurecka@upol.cz
prof. RNDr. Libor Kvítek, CSc. profesor 58 563 4420 libor.kvitek@upol.cz
prof. Ing. Lubomír Lapčík, Ph.D. profesor 58 563 4420 lubomir.lapcik@upol.cz
doc. Mgr. Barbora Lapčíková, Ph.D. docentka 58 563 4473 barbora.lapcikova@upol.cz
doc. RNDr. Taťjana Nevěčná, CSc. docentka 58 563 4424 tatjana.nevecna@upol.cz
RNDr. Eva Otyepková, Ph.D. odborná asistentka 58 563 4425 eva.otyepkova@upol.cz
doc. RNDr. Aleš Panáček, Ph.D. docent 58 563 4427 ales.panacek@upol.cz
doc. RNDr. Robert Prucek, Ph.D. docent 58 563 4427 robert.prucek@upol.cz
Mgr. Alexandra Rancová technik v chemii 58 563 4425 alexandra.rancova@upol.cz
Karla Slavíčková laborantka 58 563 4425 karla.slavickova@upol.cz
Mgr. Jakub Vlček, Ph.D. vědecký pracovník 58 563 4786 jakub.vlcek@upol.cz
Mgr. Marie Zgarbová, Ph.D. odborná asistentka 58 563 4766 marie.zgarbova@upol.cz

Externí spolupracovníci - CATRIN

doc. Mgr. Pavel Banáš, Ph.D.
Piotr Blonski, Ph.D.
prof. Ing. Pavel Hobza, DrSc., FRSC
Mgr. Petra Kührová, Ph.D.
Ing. Vojtěch Kupka, Ph.D.
Mgr. Petr Lazar, Ph.D.
doc. RNDr. Miroslav Medveď Ph.D.
prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D.
Mgr. Markéta Paloncýová, Ph.D.
Mgr. Martin Pykal, Ph.D.
RNDr. Jana Soukupová, Ph.D.
Mgr. Petr Stadlbauer, Ph.D.
prof. RNDr. Jiří Šponer, DrSc.
prof. Patrick Trouillas Ph.D.
prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D.

Externí spolupracovníci

prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc. Ústav farmakologie LF, UP Olomouc
Ing. Petr Bačík, Ph.D.  
Mgr. Tomáš Cimbota Advokát
RNDr. Marcela Česalová  
Ing. Roman Gabriel, Ph.D. TEVA, Opava
JUDr. Dalimila Gadasová, Dr.  
Ing. Jaroslav Havelka  
prof. Martin Hof, DSc. Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského, AVČR, v.v.i., Praha
RNDr. Jaromír Jirkovský, CSc. Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského, AVČR, v.v.i., Praha
RNDr. Josef Jůza, CSc. Ústav makromolekulární chemie, AVČR, v.v.i., Praha
Mgr. Lenka Keprtová  
Ing. Jiří Kolínek  
Ing. Simona Musilová  
JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D. Katedra správního a finančního práva, UP
doc. RNDr. Jiří Šimek, CSc. Favea Kopřivnice
Mgr. Vendulka Volfová  
Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D.