Témata závěrečných prací

zaverecne-prace

Bakalářské práce

Bakalářská témata.

Magisterské práce

Magisterská témata.

Doktorské práce

Doktorská témata - Fyzikální chemie Doktorská témata - Nanomateriálová chemie. Již řešená doktorská témata.

Odevzdání závěrečných bakalářských a diplomových prací

Při odevzdání závěrečných prací postupujte v souladu s platným SZŘ a opatřením děkana ke SZŘ. Všechny závěrečné práce musí být odevzdány ve zveřejněných termínech (práce musí být nahrána ve STAGu a odevzdána na sekretariát nejméně 3 týdny před konáním obhajoby) na sekretariát KFC Bc. Kaděrkové, která provede formální kontrolu a vloží datum odevzdání práce do STAGu.