Aplikace počítačů v měřicích systémech (APMS)

Garanti: Mgr. Dalibor Jančík, Ph.D. Vyučující: Mgr. Dalibor Jančík, Ph.D.; Mgr. Jakub Navařík, Ph.D.

Obsah přednášky

Cílem předmětu je vybavit studenty nejen teoretickými znalostmi, které potřebují k účelnému použití počítačů při provádění chemických experimentů a při analýze získaných dat, ale i praktickými dovednostmi v tomto směru.

Učební materiály

Prezentace

Skripta – distanční verze