Chemická literatura (CHL)

Předmět je zaměřen na práci s literaturou. Pro udělení kolokvia je požadována literární rešerše na zvolené téma. Požadavky rešerše: Přednášky 2017:

Odevzdané rešerše z posledních let: V hodinách budeme diskutovat klady i zápory odevzdaných prací, stejně tak jejich formální náležitosti. Rešerše ukázané zde jsou veskrze povedené práce, mohou mít ovšem i jistá negativa ...