Chemická struktura (CHST)

Přednášející: doc. RNDr. Petr Jurečka, Ph.D.

Prezentace

Základy kvantové chemie
Kvantově chemický popis molekul
Plochy potenciální energie
Excitované stavy
Mezimolekulové interakce, solvatace
Úvod do molekulové symetrie (doc. Medveď)
Kvantová chemie: První čtení (Daniel Hollas, Vít Svoboda, Ondřej Svoboda, prof. Petr Slavíček)

Další doplňující zdroje

P. Čársky a M. Urban, Ab initio výpočty v chemii po 28 letech, Chem. Listy, 2008, 102(10), 865.
P. Hobza, Nekovalentní interakce s přímou participací vodíku ..., Chem. Listy, 2008, 102(10), 884.
C. Sandorfy, Remembering the Old Times of Theoretical Chemistry, Chem. Listy, 2003, 97(4), 182.
L. Rulíšek, Metodiky kvantově-chemických výpočtů systémů obsahujících přechodné kovy, Chem. Listy, 2001, 95(12), 796.
K. Huml, M. Kratochvíl, Chemie a alchymie V počítačové simulaci chování molekul, Chem. Listy, 2001, 95(4), 194.
J. Czernek, V. Sklenář, Ab initio výpočty chemických posunů v biomolekulách, Chem. Listy, 2000, 94(2), 90.
P. Janderka, Molekulové modelování a teoretická chemie na PC, Chem. Listy, 2000, 94(1), 28.
J. Koca, Kam se ubírá počítačová chemie - zaostřeno na modelování větších molekul, Chem. Listy, 1998, 92(2), 101.