Fyzikální chemie 1

Prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D.. a doc. Mgr. Pavel Banáš, Ph.D.

Semináře

doc. Mgr. Pavel Banáš, Ph.D. Petra Kührová, Marie Zgarbová

Sylabus

Sylabus (verze 2014)

Přednášky

Prezentace

Seminář z FC1

Požadavky na zápočet ze semináře: zápočtový test na min. 75 %, max. 1 neúčast, aktivita v hodinách. U zápočtu je povolena pouze kalkulačka (ne mobil) a psací potřeby !
1. Matematický základ, elektronový obal (23., 24. 2. 2021) teorie příklady
2. Elektromagnetické vlnění (2., 3. 3. 2021) teorie příklady
3. UV/VIS spektrofotometrie (9., 10. 3. 2021) teorie příklady
4. Ideální plyn; Kapaliny (16., 17. 3. 2021) teorie příklady
5. Reálný plyn; Statistická termodynamika (24., 25. 3. 2021) teorie příklady
6. Objemová práce (30., 31. 3. 2021) teorie příklady
7. 1. věta termodynamiky (6., 7. 4. 2021) teorie příklady
8. Termochemie (13., 14. 4. 2021) teorie příklady
9. 2. věta termodynamiky (20., 21. 4. 2021) teorie příklady
10. Chemická rovnováha (27., 28. 4. 2021) teorie příklady
11. Kinetika (4., 5. 5. 2021) teorie příklady

Ukázka zápočtu z FC1

Další informace

Nedílnou součásti zkoušky je získání zápočtu ze semináře. Samotná zkouška je písemná.

Literatura

Alternativní výukový zdroj (v angličtině)

TMP Chem