Statistická termodynamika

Obsah přednášky

statistická termodynamika – rozdělení molekulových stavů, mikrostav/makrostav, fázový (konfigurační + impulzový) prostor soustava (izolovaná, uzavřená, otevřená), Boltzmannovo rozdělení, NMR, partiční funkce, vnitřní energie (U), statistický výklad entropie, nízké teploty, (jaderná) adiabatická demagnetizace (magnetokalorický jev), pravděpodobnost mikro/makro stavů, odvoditelnost klasické termodynamiky ze statistické termodynamiky

Prezentace ke stažení

Seminář z FC1

Nedílnou součástí přednášky je absolvování semináře z FC1.