Internet a zdroje (INTZ)

Garanti: doc. RNDr. Libor Kvítek, CSc. Vyučující: Mgr. Ing. Václav Bazgier, Ph.D., vaclav.bazgier@upol.cz

Obsah přednášky

Cvičení je zaměřeno na získání a aplikaci základních vědomostí z oblasti využívání počítačových sítí, Internetu, HTML, vybraných informačních zdrojů, základy bezpečnosti, využití síťových služeb.

Termíny

Učební materiály

Prezentace

Materiály k procvičování

Skripta – distanční verze

Skripta – e-learningová verze