Koloidní chemie (KOCH)

doc. RNDr. Aleš Panáček, Ph.D.
prof. RNDr. Libor Kvítek, CSc.

Multimediální text Koloidní chemie, oboru na pomezí fyzikálních, chemických a biologických disciplín, je zaměřen na výklad základních pojmů koloidní chemie včetně uvedení nejdůležitějších příkladů chování, přípravy a použití jednotlivých typů koloidních soustav. Po jeho prostudování bude studující ovládat základy této disciplíny, nutné pro její aplikaci ve výzkumné i výrobní sféře. Pro zájemce o vyšší stupeň poznání v tomto oboru je pak na PřF UP Olomouc připraven navazující výběrový předmět Metody studia koloidních soustav, který se zabývá podrobněji moderními metodami studia vlastností koloidů.

Koloidní chemie - výukový text