Laboratorní technika (LABT)

Garanti: prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Pavlína Andrýsková; Mgr. Vladimír Halouzka, Ph.D.; Mgr. Zuzana Chaloupková; Mgr. Radka Králová; Mgr. Veronika Navrátilová; prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D.; Mgr. Barbora Prudilová; Mgr. Martin Sivera; Mgr. Petr Suchomel; Mgr. Marie Zgarbová, Ph.D.

Obsah přednášky

Studenti se seznámí se základními laboratorními postupy. Osvojí si laboratorní techniky práce. Získají potřebné dovednosti ke správné a bezpečné práci v chemické laboratoři. Naučí se používat základní laboratorní pomůcky. Osvojí si pravidla pro bezpečnou manipulaci s chemickými látkami.

Učební materiály

Inovované návody ke cvičením

Ostatní materiály

Skripta – distanční verze