Molekulární modelování (MOM)

Přednášející: Prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D.

Prezentace

Molekulová mechanika
Molekulová dynamika