Pokročilé cvičení z fyzikální chemie 2 (POK2)

Vyučující: doc. RNDr. Libor Kvítek, CSc., doc. Mgr. Barbora Lapčíková, Ph.D., prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D.

Obsah předmětu: Koloidní chemie:
  1. Měření povrchového napětí
  2. Měření viskozity roztoků a past, tixotropie suspenzí pigmentů
  3. Měření Zeta-potenciálu
  4. Submicelární klastry a iontové flotace
  5. Turbidimetrie
  6. Mösbauerova spektroskopie železitých pigmentů
Spektrální a separační metody
  1. Ramanova spektroskopie
  2. Plynová chromatografie
  3. Kapalinová chromatografie