Prezentační software pro chemii (PRSC)


Vyučující: Prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D.
Cvičící: Mgr. Jana Martincová (jana.martincova01@upol.cz)
  Rozsah: 2 hod seminář; 2 hod cvičení Zakončení: zkouška Počet kreditů: 5 kreditů  
Dostupné prezentace: Základy počítačové grafiky: PDF Plakátové sdělení, poster: PDF Odborný článek: PDF   Podklady pro cvičení: PDF
Šablonu pro psaní odborného článku najdete v následujícím odkazu. V Article templates vyberte volbu Microsoft Word article template a tuto šablonu si uložte. Další odkaz a odkaz obsahují podrobné pokyny a rady pro psaní článku.  
Termín odevzdání posteru (v angličtině) i článku je pro letos státnicující ročníky 26. 4. 2019 a pro ostatní do 6. 5. 2019 je třeba odevzdat barevně vytištěný poster velikosti A4 v místnosti 3.004. Odborné články je nutno odevzdat do 6. 5. 2018, a to pouze v elektronické podobě. Práce zaslané po zadaných termínech budou automaticky hodnoceny známkou F.
 
Výsledky písemné práce ze dne 27. 3. 2018 naleznete zde: PRSC_pisemka_2018
Celkové výsledky z předmětu PRSC za LS 2018 budou po vyhodnocení všech částí vystaveny  zde