Programování pro chemiky (PPCH)

Přednášející: doc. Mgr. Pavel Banáš, Ph.D.

Obsah přednášky

Cílem předmětu je, aby studenti získali praktické dovednosti v oblasti algoritmizace a psaní kódu v jazyce C a C++.