Seminář z fyzikální chemie (KFC/SFC)

 

Vyučující:

Petra Kührová (ve středy 3.005)

Podmínky k získání kolokvia:

závěrečný test na min. 75 %, max. 1 neúčast, aktivní účast v hodinách

Obsah předmětu:

1. Skupenské stavy látek  příklady
2. UV/VIS spektrofotometrie  příklady
3. pH silných a slabých elektrolytů  příklady
4. I. věta termodynamiky  příklady
5. Termochemie, II. a III. věta termodynamiky

příklady

6. Chemická rovnováha  příklady
7. Fázové rovnováhy  příklady
8. Kinetika  příklady
9. Elektrochemie   příklady