Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych – Vrozené a naučené v chování