prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., DSc. – Bůh a jeho zobrazení v různých náboženských konfesích v průběhu staletí