prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc. – Složité genomy rostlin a jejich analýza