prof. MUDr. Jiří Bartek, CSc., dr. h. c. mult. – Mechanismy genomové integrity a buněčného cyklu a jejich význam v biologii a medicíně