prof. RNDr. Jiří Šponer, DrSc. – Přišel život z vesmíru?