prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc. – Můj život s kardiochirurgií