Struktura atomů a molekul (SAM)

Přednášející: prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D.

Prezentace

Struktura atomů
Základy kvantové teorie atomů
Molekuly 1
Molekuly 2
Kmity a rotace molekul
Symetrie a stereochemie
Chemická reakce
Mezimolekulové interakce
Struktura biomakromolekul

Okruhy ke zkoušce

okruhy ke zkoušce

Literatura

Otyepka M., Struktura atomů a molekul, 2. opravené a rozšířené vydání, VUP Olomouc, 2010
barevné obrázky ze skript