Technologie vody (UCV)

Přednášející: RNDr. Marcela Česalová

Obsah přednášky
 1. Úvodní přednáška - rozdělení vodárenských technologií
 2. Odpadní voda - stokové sítě, druhy kanalizací, konstrukce stok
 3. Odpadní voda - Objekty stokové sítě, stavba a opravy stokové sítě,kontrola, průzkum a měření stokové sítě
 4. Princip čištění odpadních vod, mechanické čištění
 5. Biologické čištění odpadních vod. Eliminace biologických materiálů - P,N, kalové a plynové hospodářství
 6. Bezpečnost a hygiena práce související s problematikou odpadních vod
 7. Právní předpisy v oblasti odpadních vod
 8. Provoz ČOV
 9. Pitná voda - složení a vlastnosti přírodních vod
 10. Čištění vody, koagulační procesy, separační metody.
 11. Odželezování a odmanganování, dezinfekce vody. Další způsoby předúpravy a úpravy vody
 12. Laboratorní rozbory pitné vody
 13. Právní předpisy a normy ve vodárenství
 14. Provoz úpravny vod