Úvod do chemie (UCH)

Přednášející:

Mgr. Petra Kührová, Ph.D.
  1. Základní zákony, stavba atomu
  2. Molekuly
  3. Chemické reakce
  4. Plynné skupenství
  5. Kapalné skupenství
  6. Pevné skupenství
  7. Termodynamika
  8. Elektrolyty, Elektrochemie
  9. Fázové rovnováhy, Experimentální metody