Vědecká komunikace (COM)

Karel Berka

Obsah přednášky

Portal UP 1. týden Požadavky. Formy komunikace. Písemná komunikace. Ústní (verbální) komunikace. Organizační formy ve vědecké a odborné komunikaci. 2. týden Odborný článek - publikace. Citování literárních odkazů. Od rukopisu k vytištění publikace. 3. týden Odborný článek - Grafická úprava. Oponentský posudek na odbornou práci. 4. týden Sociální sítě a popularizace. 5. týden Plakátové sdělení (poster). Pořádání konference. Diskuse u posteru. Mimoslovní (nonverbální) komunikace. 6. týden Ústní sdělení - přednáška. Technika projevu. Fonetické prostředky. Publikum a jeho aktivizování. Příprava přednášky. Plán vystoupení. Průběh vystoupení. Nejčastější chyby při přednášce. Řízení zasedání a diskuse. 7. - 12. týden Praktické nacvičování přednesu krátkého sdělení a řízení diskuse. 13.týden Zásady psaní diplomové práce (název, obsah, struktura a členění do kapitol, prezentace experimentálních dat a výsledků, tabulky, grafy, vzorce, citace literatury, souhrn), technická realizace (napsání textu, vazba).

Učební materiály

Prezentace

  1. Úvod, typy vědecké komunikace, vyhledávání informací (Berka, 2016)
  2. Články a peer-review proces (Berka, 2016)
  3. Jak přistupovat ke grafice a obsahu článku (Berka, 2016)
  4. Jak (ne)přednášet (Berka, 2016)

Hodnocení

24 bodů z 40 na zápočet do konce prosince, 28 bodů do konce zkouškového, 32 bodů do konce května, 36 bodů do konce srpna, 40 bodů v září

Další zdroje