Základy fyzikálně chemických metod (ZFCM)

Prezentace

 1. Základy fyzikálně chemických metod
 2. Spektroskopie v UV VIS oblasti
 3. Luminiscence
 4. Infračervená spektroskopie
 5. NMR spektroskopie
 6. EPR spektroskopie
 7. RTG záření
 8. Emise vyvolaná působením fotonů nebo částic
 9. Atomová absorpční spektroskopie (AAS)
 10. Separační metody
 11. Hmotnostní spektrometrie
 12. Elektrochemické metody
 13. Termická analýza