Základy vybraných experimentálních chemických metod (ZVEM)

Garanti: Prof. RNDr. Libor Kvítek, CSc.
Vyučující: Mgr. Radka Králová; RNDr. Eva Otyepková, Ph.D.; doc. RNDr. Robert Prucek, Ph.D.

Obsah přednášky

Laboratorní cvičení je zaměřeno na zvládnutí základní metodiky laboratorní práce při anorganické a organické syntéze, seznámení a zvládnutí v praxi jednoduchých fyzikálně chemických metod používaných zejména při analýze základních parametrů kvality životního prostředí v laboratoři i přímo v terénu.

Učební materiály

Návody ke cvičením

Skripta – distanční verze