Základy zpracování dat (ZZD)

Garanti: doc. Mgr. Pavel Banáš, Ph.D., prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D.
Přednášející: doc. Mgr. Pavel Banáš, Ph.D., Mgr. František Karlický, Ph.D.

Obsah přednášky

Kurz je rozdělen na tři tématické celky. První část se věnuje základům teorie pravděpodobnosti a statistickému zpracování experimentálních dat. Druhá část se zabývá testováním statistických hypotéz a těžiště celého kurzu je směřováno do třetí části, kterou je regresní analýza. V celém kurzu je kladen důraz zejména na chemické aplikace, což se odráží v ukázkových příkladech i ve cvičení, které doplňuje přednášku.

Prezentace

Skripta – distanční verze