Chemický software (CHS)

Vyučující:

Marie Zgarbová

Podmínky k získání kolokvia:

100% účast na seminářích (za předem omluvenou absenci je samostatná práce). Úspěšné splnění závěrečné práce

Obsah předmětu:

  1. Kreslení chemických struktur (ChemSketch).
  2. Tvorba grafických objektů (ChemSketch).
  3. 3D zobrazení jednoduchých sloučenin (ChemSketch).
  4. Vyhledávání v databázích chemických sloučenin.
  5. Zobrazení a práce se strukturami makromolekul a biomakromolekul (PyMOL, VMD).

Cvičení: