Základy chemie léčivých látek (ZCLL1/ZCLL2)

Garanti: Mgr. Lenka Keprtová
Vyučující: Mgr. Lenka Keprtová

Obsah přednášky

Účelem tohoto předmětu je seznámit studenty s problematikou studia léčiv v prvé řadě z hlediska chemického a částečně i biologického.

Učební materiály – ZCLL1

Prezentace

Učební materiály – ZCLL2

Prezentace

Skripta – distanční verze